ZGŁOSZENIA


 

Zgłoszenia udziału w seminarium należy dokonać do 30 marca 2016 .

Karty zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy Biura seminarium: zasobyziemi@us.edu.pl

lub w formie papierowej na adres: dr Marta Chmielewska, WNoZ UŚ, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

 

 

DO POBRANIA:

Karta_zgloszenia_pdf

Karta_zgloszenia_doc