WAŻNE TERMINY


1 lutego 2016 – pierwszy komunikat

30 marca 2016 – termin nadesłania „Karty zgłoszenia uczestnictwa”

15 kwietnia 2016 – termin nadesłania streszczeń wystąpień i posterów

30 kwietnia 2016 – dokonanie wpłaty za uczestnictwo w seminarium

10 maja 2016 – drugi komunikat

10 czerwca 2016 – seminarium

15 lipca 2016 – termin nadesłania pełnych tekstów artykułów przewidzianych do publikacji w czasopiśmie  Environmental & Socio-economic studies