WAŻNE TERMINY

30 czerwca 2017 – nadesłanie „Karty zgłoszenia uczestnictwa” oraz streszczeń wystąpień i posterów

15 sierpnia 2017 – dokonanie wpłaty za uczestnictwo w seminarium

28-29 września 2017 – seminarium

31 października 2017 – nadesłanie pełnych tekstów artykułów przewidzianych do publikacji w czasopiśmie  Environmental & Socio-economic studies