Seminarium za nami!


Seminarium za nami.

Uczestnicy i prelegenci przybyli z różnych stron kraju i reprezentowali środowiska naukowe, administrację rządową i samorządową, organizacje pozarządowe oraz przemysł. Poruszano problemy z zakresu nauk o Ziemi i gospodarki przestrzennej, biologii i nauk o zdrowiu, socjologii i psychologii, prawa i ekonomii, polityki na szczeblu lokalnym i krajowym. Interdyscyplinarność spotkania nie ulega zatem wątpliwości, a wspólnym mianownikiem był spór o to, na czym polega zrównoważony rozwój i jakie powinny być jego kierunki w świecie sprzecznych interesów i wartości. Nie obyło się bez kontrowersji między poszczególnymi dyskutantami, co z pewnością uświadomiło wszystkim potrzebę dalszych dyskusji na najwyższym poziomie merytorycznym. Uwagę zwracał też emocjonalny stosunek prelegentów do referowanych zagadnień, tym niemniej atmosfera była ogólnie swobodna, a taka sprzyja przecież wymianie myśli.

Z rozmów prowadzonych jeszcze w trakcie konferencji wynika jasno, że proponowana tematyka posiada znaczny potencjał rozwojowy, zarówno w wymiarze badawczym, jak i praktycznym. Odczuwamy wszyscy znaczny niedosyt, jako że czasu starczyło zaledwie do zasygnalizowania wybranych zagadnień. Zostały za to nawiązane nowe kontakty, które z pewnością zaowocują współpracą instytucjonalną i personalną na rzecz dalszego rozwoju teorii oraz praktyki w zakresie profilaktyki i łagodzenia konfliktów.

Miejmy nadzieję, że Seminarium wpisze się już na stałe w kalendarz spotkań ludzi nauki, praktyki i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem dialogu społecznego. Postaramy się, aby w trakcie kolejnych seminariów czasu na dyskusje było zdecydowanie więcej, a formuła spotkań była jeszcze bardziej swobodna.

Zatem – do zobaczenia!