PUBLIKACJA

Uczestnicy seminarium mogą wziąć udział w sesji referatowej lub zgłosić temat posteru. Po pozytywnej weryfikacji tematów i streszczeń przez Komitet Organizacyjny, przewiduje się zebranie abstraktów wszystkich wystąpień i posterów (w jęz. polskim lub angielskim) w formie odrębnego wydawnictwa seminaryjnego.

Pełne teksty referatów w języku angielskim zostaną opublikowane bezpłatnie w recenzowanym czasopiśmie Environmental & Socio-economic studies, Nr 3 i 4/2016 oraz 1/2017 (wyd. DeGruyter; lista MNiSW, cz. B, 6 pkt wg oceny z 2015).