PROGRAM

PROGRAM RAMOWY

Dzień pierwszy

Proponowane sesje referatowe na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (tematy wiodące)

  • Konflikty społeczno-środowiskowe na terenach zurbanizowanych (miejskich)
  • Konflikty społeczno-środowiskowe wokół inwestycji przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa
  • Konflikty społeczno-środowiskowe na obszarach przyrodniczo cennych, ze szczególnym uwzględnieniem lasów

 

Nocleg i uroczysta kolacja: Alicja Residence (Sosnowiec – Ostrowy Górnicze)

 

Dzień drugi

Proponowane sesje warsztatowe w „Alicja Residence”

  • Rola węgla w gospodarce Polski i świata
  • Gospodarka na terenach leśnych

Wycieczka autokarowa po terenach górniczych Sosnowca i Jaworzna

 

***

Tematyka sesji może ulec zmianie w zależności od ilości i treści zgłoszonych referatów