ORGANIZATORZY

 
Logo_WNoZ_noweLogo PTGknow_znak_netCSP

 

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki

Centrum Studiów Polarnych (KNOW)

 

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Adam Idziak (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski)
 • dr Jerzy Parusel (Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska)
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska (Instytut Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN)
 • mgr Jolanta Prażuch (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski)
 • Prof. dr hab. Lesław Teper (Uniwersytet Śląski)

 

Komitet Organizacyjny:

 • dr Jarosław Badera – przewodniczący
 • dr Marta Chmielewska – sekretarz
 • dr hab. Renata Dulias
 • dr hab. Adam Hibszer

 

Patronat medialny:

surowce

 

Sponsoring:

dolomit