ORGANIZATORZY

logotypy-01Godlo3PTPNWyp   Zasoby_logo

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi O/Górnośląski

Jarosław Badera Zasoby Naturalne

 

Rada Ekspertów

 • Prof. dr hab. MAREK DUTKOWSKI (Uniwersytet Szczeciński, Dziekan WNoZ)
 • dr hab. JOANNA KULCZYCKA (Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kierownik Pracowni Badań Strategicznych)
 • dr hab. prof. UŚ LESZEK MARYNOWSKI (Uniwersytet Śląski, Dziekan WNoZ)
 • dr hab. inż. WOJCIECH NAWORYTA (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

 

Rada Interesariuszy

 • mgr AGNIESZKA CHEĆKO (Naczelnik Biura ds. Geologii Urzędu Miejskiego w Jaworznie)
 • mgr inż. TADEUSZ KOPERSKI (Haldex S.A., Dyrektor Rozwoju)
 • mgr inż. IRENEUSZ KUBICKI (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, Geolog Wojewódzki)
 • mgr inż. ŁUKASZ LUDWISIAK (LafargeHolcim, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju)
 • dr inż. ADAM MIREK (Prezes Wyższego Urzędu Górniczego)
 • mgr JOLANTA PRAŻUCH (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Wicedyrektor, Regionalny Konserwator Przyrody)
 • mgr PIOTR RYMAROWICZ (Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Prezes)
 • mgr HUBERT SCHWARZ (Ministerstwo Środowiska, Dyr. Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz)
 • mgr AGATA TUCKA-MAREK (Krajowe Stowarzyszenie Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą, Wiceprzewodnicząca)

 

Komitet Organizacyjny

 • dr JAROSŁAW BADERA – przewodniczący
 • dr JOANNA IZA BELZYT
 • dr MARTA CHMIELEWSKA
 • mgr RADOSŁAWA TOMASZEWSKA – sekretarz