KOSZTY


 

Koszt udziału w seminarium:  123zł (100 zł + 23% VAT)

Cena obejmuje obiad i materiały seminaryjne

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki

41-200 Sosnowiec, ul Będzińska 60

BP PKO II Oddział Katowice

Warszawska 7, 40-950 Katowice

PL 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168

SWIFT: BPKOPLPW

tytułem: imię i nazwisko, opłata za Seminarium „Konflikty”

 

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów: 9/10 i 10/11 czerwca w Hotelu Cumulus w Będzinie (na własny koszt, zgodnie z cennikiem), co prosimy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.