ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Karta zgłoszenia do pobrania:

Karta Zgłoszenia .doc

Karta Zgłoszenia .pdf

 

Wypełnione karty zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 kwietnia 2018 na adres mailowy: zasobyziemi@us.edu.pl 

lub w formie papierowej na adres:

mgr Radosława Tomaszewska

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

 

DODATKOWYCH INFORMACJI O SEMINARIUM UDZIELAJĄ:

dr Jarosław Badera, tel. 32 36 89 371, jaroslaw.badera@us.edu.pl

mgr Radosława Tomaszewska, tel. 32 36 89 448, radoslawa.tomaszewska@us.edu.pl