III seminarium za nami

Szanowni Państwo! 18-19 czerwca 2018 w Sosnowcu Ostrowach, w dawnej Gospodzie w Niemcach (obecnie Alicja Residence), zgodnie z planem spotkali się przedstawiciele przemysłu, nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych, aby wymienić […]